Kari Vaattovaara

Lutisten Kari Vaattovaara blev musikdoktor år 2015 vid Sibelius-Akademins ämnesgrupp för gammal musik. I sin doktorsavhandling undersökte han 1600-talets franska lutmusik. Dessutom har Vaattovaara studerat vid musikiakademin Schola Cantorum Basiliensis i Schweitz. Vaattovaara uppträder aktivt och befäster med sin verksamhet lutmusikens ställning i den finländska kulturen.