Elina Mustonen

Cembalisten Elina Mustonen studerade vid Sibelius-Akademin samt under Ton Koopmans ledning vid Sweelinck-Conservatorium i Amsterdam, där hon avlade solistdiplom år1988. År 2006 blev hon musikdoktor vid Sibelius-Akademin. Mustonen har uppträtt aktivt som solist och kammarmusiker. I Finland har hon spelat som solist med de flesta orkestrar och musikfestivaler. Utomlands har hon uppträtt i Estland, Island, England, Tyskland, Italien, Holland, Frankrike, Belgien, Spanien, Portugal och USA.

Mustonen har gjort flera solo- och kammarmusikinspelningar, bl.a. en helinspelning av Johann Sebastian Bachs Partitor (2010) och Scarlattiana bestående av15 sonater av Domenico Scarlatti (2005). Hon har också spelat in cembalokonserter av Bach som solist med Amsterdams barockorkester under ledning av Ton Koopman för skivbolaget Erato.

Vid sidan av sin konstnärsbana är Mustonen också en uppskattad lärare. Hon har varit lärare i cembalo- och continuospel samt cembalopedagogik vid Sibelius-Akademin från år 1983.