Aulikki Eerola

Aulikki Eerola studerade vid Sibeliusakdemin under åren 1967?1974 med Taru Linnala och Liisa Linko-Malmio som sånglärare. Hon har avlagt examen som kantor-organist, högre kantor-organist och sångdiplom samt sånglärare. Efter att ha utexaminerats från Sibeliusakademin studerade hon i två års tid vid Musikiakademin och Konservatoriet i Wien. Sedermera återvände hon till Sibelius-Akademin där hon avlade musikdoktorexamen år 2008.

Eerola vann andra pris vid sångtävlingen i Villmanstrand åren 1972 och 1975. Hon har uppträtt som solist med samtliga professionella orkestrar i Finland. Åren 1977?1985 uppträdde hon vid operafestivalen i Nyslott. Som liedsångerska har hon gett konserter förutom i Finland i de europeiska länderna, USA, Kanada och Ryssland. Eerola har gjort många skivinspelningar och radioinspelningar för Rundradion, BBC och flera andra europeiska radiobolag.

Eerola har varit sånglärare och lektor i sångkonst vid Sibelius-Akademin. Dessutom har hon undervisat i sång vid mästarkurser både i Finland och utomlands.