Tomi Satomaa

Tomi Satomaa fick den musikaliska grundundervisningen vid Esbo musikinstitut och i Candomino ?kören under sin far Tauno Satomaas ledning. Vid Sibelius-Akademin undervisades Tomi Satomaa av bl.a. Kari Jussila (orgel), Annikka Konttori-Gustafsson (piano) och Pekka Suikkanen (improvisation). Satomaa blev musikmagister vid Sibelius-Akademin från såväl kyrkomusikavdelningen (2007) som avdelningen för uppförande konst (2012). Han har dessutom deltagit i talrika in- och utländska lärares mästarkurser. Som orgelsolist har Tomi Satomaa uppträtt mycket i Finland samt även i Tyskland, Italien ja Ungern. Bland de viktigaste uppträdandena i hemlandet märks organistuppdraget vid uruppförandet av Kari Tikkas Kungsvägens mässa vid festivalen Urkuyö ja Aaria. Satomaa har tilldelats Selim Eskelin -fondens stipendium åren 2008 och 2010. Tomi Satomaa är kantor i Väståbolands finska församling och undervisar i orgelspel vid musikinstitutet Arkipelag. Dessutom bidrar Satomaa till den finländska orgelkulturen genom att vara medlem i Pargas orgeldagars styrelse och arbetsgruppen Urku auki! Som utvecklar barnpedagogiken inom orgelspel.